2011-06-03

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2011 r.

Zarząd MINOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Echa Leśne 58, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364654, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021, 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4.

 

Poniżej można znaleźć pełną treść ogłoszenia, jak również inne ważne informacje.

pliki do pobrania:

ogloszenie_zwza_minox_s.a..doc
projekty_uchwal_zwza_minox.doc
formularz_minox_s.a.doc zawiadomienie_minox_s.a._osoba_fizyczna.doc zawiadomienie_minox_s.a._osoba_prawna.doc