2011-07-08

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd MINOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Echa Leśne 58, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364654, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Poniżej można znaleźć pełną treść ogłoszenia, jak również inne ważne informacje

pliki do pobrania:

ogloszenie_nwza_minox_s.a..pdf
formularz_minox_s.a.pdf
projekty_uchwal_nwza_minox.pdf zawiadomienie_minox_s.a._osoba_fizyczna.pdf zawiadomienie_minox_s.a._osoba_prawna.pdf