2012-02-21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19 marzec 2012

Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie (03-257), ul. Echa Leśne 58 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 000026349, zwanej dalej„Spółką” na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 marca 2012 roku na godzinę 12:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Poniżej można znaleźć pełną treść ogłoszenia, jak i inne ważne informacje.