2012-05-08

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 czerwca 2012 r.

Zarząd MINOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Echa Leśne 58, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364654, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021, 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012 r. o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4.

pliki do pobrania:

pelnomocnictwo_dla_osoby_fizycznej.docx zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_elektronicznego_-_osoba_fizyczna.doc zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_elektronicznego_-_osoba_prawna.doc
ogloszenie.pdf
porzadek_obrad_i_projekty_uchwal.pdf pelnomocnictwo_dla_osoby_prawnej.docx