2013-02-27

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 marca 2013 r.

Zarząd MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie (03-257), ul. Echa Leśne 58, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000364654, zwanej dalej „Spółką”, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 marca 2013 roku na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.

 

W załączeniu ogłoszenia i projekt uchwał oraz pełnomocnictwa.

pliki do pobrania:

ogloszenie_nwza_27032013.pdf
uchwaly_nwza_27032013.pd