2013-03-28

Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki MINOX S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

Zarząd MINOX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINOX S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

 

Treść uchwał znajduje się w załączonym pliku.

 

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

pliki do pobrania:

akt_notarialny_nr_4909_minox.pdf