2013-06-06

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Minox S.A. na dzień 02.07.2013 r.

Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 02.07.2013 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

 

  • 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zwza.pdf
projekty_uchwal_na_wza_minox.pdf pelnomocnictwo_dla_osoby_fizycznej_na_wza_1.pdf pelnomocnictwo_dla_osoby_prawnej_na_wza_1.pdf