2013-07-02

Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki MINOX S.A. w dniu 02 lipca 2013 r.

Zarząd MINOX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINOX S.A. w dniu 02 lipca 2013 r.

Treść uchwał znajduje się w załączonym pliku.

 

Podstawa Prawna:

 

  • 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

pliki do pobrania:

uchwaly_podjte_02_lipca_2013.pdf