2014-06-16

Treść uchwał podjętych przez WZA Spółki MINOX S.A. w dniu 16 czerwca 2014 r.

Zarząd MINOX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINOX S.A. w dniu 16 czerwca 2014 r.

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

pliki do pobrania:

wza-minox16062014.pdf