2015-05-05

Grupa MINOX publikuje wyniki za 2014 r. i zapowiada przejście na parkiet główny

Minox S.A., największa na Mazowszu Grupa oferująca szeroki wybór materiałów budowlanych i wykończeniowych, wypracowała w 2014 r. przychody na poziomie 47,9 mln zł, co oznacza wzrost o przeszło 21% rok do roku. EBIT w 2014 r. wyniósł 8,5 mln zł, a zysk netto 6,5 mln zł.

 „Komentując wynik za 2014 rok chciałbym podkreślić, iż charakterystyka naszej branży pokazuje, że pierwszy i ostatni kwartał to najsłabsze dla nas okresy. Z tego powodu dwa lata temu podjęliśmy decyzję o budowie marketu budowlanego „Mrówka”. Ostatnie miesiące 2014 roku pokazały, że była to decyzja słuszna, gdyż zaobserwowaliśmy zwiększenie sprzedaży w „Mrówce” w okresie przedświątecznym – mówi Tomasz Olszewski Prezes Zarządu Minox SA. Dodatkowo łagodna aura sprzyjała rozwojowi inwestycji developerskich, a dobre wyniki gospodarcze przełożyły się na wzrost optymizmu wśród małych developerów. Dodatkowo wzrosła nam marżowość na skutek spadku cen paliw oraz najniższych od dziesięciu lat cenach na materiały budowlane – dodaje”.

Grupa Kapitałowa MINOX

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2014 rok (w tysiącach złotych).

 

 

Grupa Kapitałowa MINOX

Narastająco

2014 tyś.

PLN

Narastająco

2013 tyś.

PLN

Przychody netto ze sprzedaży

47 862

39 417

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

8 545

3 766

Zysk (strata) netto

6 504

6 059

 

 Na początku kwietnia br. spółka otrzymała informację o przekroczeniu 5% progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez Arionn Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A., który działa pod Funduszem Enigma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, a reprezentowana jest przez Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

„Od dłuższego czasu przedstawiciele Funduszy Inwestycyjnych bardzo przychylnie wypowiadają się na temat potencjału inwestycyjnego jaki jest w sektorze budowlanym – komentuje Olszewski. W latach 2015–2018 można się spodziewać spiętrzenia prac budowlanych. Dziać się to będzie zarówno w sektorze infrastrukturalnym, jak  i inwestycjach drogowych, oraz w developerce. W tych segmentach nasza firma może realizować kontrakty. Inwestycja w MINOX przez spółkę Arionn pokazuje, że MINOX znalazł się w gronie zainteresowania profesjonalistów – prestiżowych inwestorów instytucjonalnych. Wartość naszych aktywów i kontraktów podpisanych pokazuje ogromny potencjał, a sygnały płynące z rynku jednoznacznie mówią o dobrym klimacie gospodarczym dla firm sektora budowlanego – tłumaczy.

Na początku marca 2015 roku, w komunikacie opublikowanym w systemie EBI nr   19/2015, Spółka poinformowała o podpisaniu umowy z nowym branżowym kontrahentem. Szacowana wartość kontraktu może wynieść nawet 20 mln zł.

„Umowa z partnerem zakłada współpracę w zakresie dostawy materiałów budowlanych dla firmy deweloperskiej, która realizuje inwestycje na własnych gruntach w postaci kameralnych osiedli domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej – tłumaczy Olszewski. Kontrakt obejmuje udostępnienie deweloperowi kilkunastoosobowego zespołu projektantów, których zadaniem będzie zapewnienie przestrzenności i funkcjonalności budowanych osiedli, a także umożliwienie klientom firmy deweloperskiej zakupu domu w wersji „wykończenia pod klucz”. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi niebawem. Obecnie partner czeka na uzyskanie pozwolenia na budowę” – wyjaśnia Prezes Minoksa.

Debiutując na NewConnect Zarząd zakładał scenariusz prostszego przejścia Spółki na rynek główny. Mały parkiet jest swego rodzaju furtką, którą można przejść na rynek podstawowy.

„Na dzień dzisiejszy nasza kapitalizacja wynosi około 22 milionów złotych i jest rażąco niedoszacowana. Aby osiągnąć kapitalizację na poziomie wymaganym przez GPW, która dla spółek z NewConnect wynosi 48 mln zł możemy wykorzystać wewnętrzne, bądź też zewnętrzne źródła tworzenia kapitałów własnych – kontynuuje Olszewski. Na chwilę obecną nie prowadzimy żadnych rozmów zmierzających do pozyskania inwestora strategicznego, dlatego też przejście na Rynek Główny bierzemy pod uwagę w długiej perspektywie czasowej. Teoretycznie gdyby udało się nam przy tak dobrej koniunkturze zrealizować zakładane cele, to przejście na rynek główny zajęłoby nam rok. W przyszłym roku obchodzić będziemy 20-lecie funkcjonowania spółki i byłby to świetny prezent zarówno dla zarządu jak i akcjonariuszy, gdyby taki program mógł się ziścić. Jak już wielokrotnie powtarzałem, w planach mamy otwarcie marketów budowlanych „Mrówka”. Uruchomienie dwóch takich placówek może nam pomóc w osiągnięciu tego celu. Z drugiej strony wiemy, że przejście na rynek regulowany daje naszej spółce więcej możliwości pozyskania kapitału chociażby poprzez inwestycje funduszy TFI czy OFE, które bardzo przychylnie patrzą na segment budowlany” – wyjaśnia .

Minox S.A. rozpoczęła działalność w czerwcu 1997 roku i na przestrzeni lat stała się jednym z wiodących dystrybutorów materiałów budowlanych na rynku mazowieckim. Spółka regularnie współpracuje z podwykonawcami firm developerskich, a także z detalistami oraz inwestorami indywidualnymi realizującymi własne przedsięwzięcia budowlane. W chwili obecnej firma koncentruje się w głównej mierze na dystrybucji takich produktów jak materiały ścienne i elewacyjne, pokrycia dachowe, stolarka okienna, materiały wykończeniowe oraz do wyposażenia wnętrz. Spółka od początku swojego istnienia przykłada szczególną uwagę do jakości sprzedawanych wyrobów i towarów, dlatego też w ofercie znajdują się wyłącznie produkty renomowanych i sprawdzonych dostawców.  Minox SA jest udziałowcem Grupy PSB i od września 2012 roku, prowadzi również sprzedaż materiałów i wyposażenia wnętrz poprzez dedykowany makret budowlany „Mrówka”. Spółka proponuje również szeroką gamę usług, między innymi kosztorysowanie, różne porady budowlane, a także transport z rozładunkiem dzięki posiadaniu specjalistycznych samochodów samowyładowczych z dźwigami. Nowym kanałem przychodu firmy jest sprzedaż materiałów budowlanych za pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji: www.minox.pl