2015-05-13

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2015 roku

Zarząd Minox S.A. (\”Spółka\”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marka Bartnickiego przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.