2015-06-09

Treść uchwał podjętych przez WZA Spółki MINOX S.A. w dniu 09 czerwca 2015r.

Zarząd MINOX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINOX S.A. w dniu 09 czerwca 2015r.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”

pliki do pobrania: