2016-06-03

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Zarząd Minox S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

1/        Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/        Projekty uchwał na ZWZ

3/        Wzór pełnomocnictwa i formularza

4/        Informacja o ogólnej liczbie akcji 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Tomasz Olszewski – Prezes Zarządu

pliki do pobrania:

projekty_uchwal_na_zwz.pdf
ogloszenie_o_zwolaniu_zwz.pdf
wzor_pelnomocnictwa_i_formularza.pdf informacja_o_liczbie_akcji.pdf