2017-04-24

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 24 kwietnia 2017 roku

Zarząd Minox S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

Załączniki:

1/ Liczba akcji i głosów NWZ

2/  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

3/  Projekty uchwał na NWZ

4/  Wzór formularza

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

pliki do pobrania:

minox_s.a._-nzw_24042017_-_projekty_uchwal_na_nwz_24042017.pdf

minox_s.a._-_nwz_fomularz_pelnomocnictwa.pdf

minox_s.a._-_nwz_24042017_-_ogloszenie.pdf

3._minox_s.a._-nwz_24042017_liczba_akcji_i_glosow.pdf