2017-04-25

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 roku

Zarząd Minox S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Załączniki:______

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Olszewski – Prezes Zarządu

pliki do pobrania:

uchwaly_nadzwyczjanego_walnego_zgromadzenia_minox_s.a._24042017.pdf