Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Zarząd Minox S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w lokalu kancelarii notarialnej kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

1/        Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/        Projekty uchwał na ZWZ

3/        Wzór pełnomocnictwa i formularza

4/        Informacja o ogólnej liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Artur Malszewski – Prezes Zarządu

pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_minox_s.a._29_czerwca_2017.pdf
minox_-_informacja_o_liczbie_akcji_2017.pdf