Do wyboru więcej możliwości niż możemy sobie wyobrazić. Wybierając pokrycie musimy zadecydować, po pierwsze spadzistość dachu, po drugie możliwości konstrukcyjne, a po trzecie naszą sytuację finansową.

Spadek może być wyrażony w procentach lub jako kąt. Zalecane wartość pochylenia znajdziemy w normie PN-85/B-02361, a rodzaj pokrycia może być ciągły (deskowanie, sklejka wodoodporna) lub nieciągły (łaty).

Jednak zasadniczą kwestią jest czy dach ma być spadzisty, czy płaski. Dachy spadziste pozwalają przede wszystkim na wykonanie poddasza mieszkalnego. Mogą być jedno-, dwu- i czterospadowe, naczółkowe, namiotowe lub mansardowe. Ponadto w dachach można zaprojektować wnęki dachowe (np. loggie), okna połaciowe, mansardowe, wykusze czy tzw. wole oko.

Dachy płaskie stosowane są głównie w krajach o ciepłym klimacie, szczególnie śródziemnomorskich.

Oto zestawienie trzech popularnych pokryć dachowych:

Dachówki ceramiczne i cementowe 

Są one praktycznie całkowicie nienasiąkliwe, maja dużą odporność przeciw promieniowaniu słonecznemu i estetyczny wygląd. Dachówki ceramiczne stosowane są od wielu wieków, natomiast cementowe od ponad 150 lat. Na dachówki ceramiczne nakłada się specjalną glinkę zmieszaną z barwnikiem i szkliwo, na dachówki cementowe zaś kładzie się farby silikonowe i akrylowe.Kształt dachówek jest różny; przy dachówkach ceramicznych możemy pozwolić sobie na dość dużą dowolność w kolorach. Przy wyborze dachówek musimy brać pod uwagę obciążenia (bardzo duże – przy cementowych 50 kg/m, a przy ceramicznych 60 kg/m). Do plusów pokrycia z dachówek zaliczyć także należy lepszą (niż np. przy blasze) ochronę przed hałasem, przy zmianach temperatur nie powstają też naprężenia w konstrukcji pokrycia.

Dachówki bitumiczne (gonty papowe)

Stosowane są od ponad 100 lat. Jest to materiał składający się z wielu warstw, na trwałych osnowach i asfaltach modyfikowanych. Najlepsze są gonty z pokryciem metalowym. Gonty papowe produkowane są w pasmach o długości 1 m. i szerokości 30-35 cm. Jeden metr kwadratowy pokrycia gontem waży od 8 do 15 kg (na 1 m. kw. potrzeba ok. 8 pasów), układane są na podłożu sztywnym (beton, sklejka, deski) przy użyciu gwoździ papowych, lepiku lub ewentualnie z pomocą palnika.

Blachodachówki (blachy formowane w kształcie dachówek) 

Produkuje się je z blach aluminiowych lub stalowych ocynkowanych i powlekanych obustronnie warstwami ochronnymi. Czasami nakłada się jeszcze posypkę kwarcową lub granulat ceramiczny. Stąd wiele możliwości w kolorystyce i wzorach. Metr kwadratowy waży ok. 5 kg (pokrycie lekkie). Są układane na drewnianych łatach.Wskazówka praktyczna: przy skomplikowanej formie architektonicznej dachu, najlepiej kupować arkusze o małych wymiarach – unika się wtedy strat materiałowych.

źródło: http://www.architekt.pl