Rynny musimy przynajmniej dwa razy w roku sprawdzić i oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń (nawianego wiatrem piasku i pyłów, liści i igliwia). Prace te powinno się przeprowadzać wiosną, oraz jesienią, po opadnięciu liści z drzew.

Czyszczenie rynien trzeba przeprowadzać także wtedy, gdy założone są na nich siatki ochronne. Co prawda zatrzymują one płaskie liście, ale przepuszczają igliwie oraz drobne gałązki i nasiona.

Prace konserwacyjne można przeprowadzić za pomocą drabiny rozstawnej, choć bezpieczniej użyć do tego rusztowania.
Do usuwania zanieczyszczeń nie wolno używać ostrych szufelek ani metalowych pazurków, którymi łatwo uszkodzić ochronną powłokę cynkową lub lakierniczą. Dobrym sposobem usuwania liści jest płukanie wodą pod dużym ciśnieniem, zaczynając się od wylotu z rynny do rury spustowej, po czym kolejno spłukując następne porcje zanieczyszczeń.

Użycie wody pozwala również sprawdzić szczelność rynien i to, czy spływa ona właściwie. Aby to zrobić, po zatkaniu otworu odpływowego napełnia się rynnę do ¼ – 1/2 jej wysokości i obserwuje, czy gdzieś nie występują przecieki. Po opróżnieniu rynny sprawdza się jeszcze, czy nie pozostają w niej oczka wody, co świadczyłoby o jej wadliwym zamocowaniu. W takim wypadku wystarczy zwykle dogięcie rynajz. Przy okazji tych porządków sprawdza się też stan powierzchni rynien, fartuchów nadrynnowych oraz ich zamocowanie.

źródło: http://www.budnet.pl