Orynnowanie budynku montuje się zazwyczaj równocześnie z układaniem pokrycia dachowego, zaraz po wykonaniu wszelkich obróbek blacharskich przy krawędzi dachu (okapie).

Obróbki blacharskie na dachach o prostej konstrukcji ograniczają się do umocowania pasów nadrynnowych, które zapobiegają podciekaniu wody pod pokrycie. Bardziej pracochłonne staje się odpowiednie przygotowanie dachu o skomplikowanym kształcie, z lukarnami i wklęsłymi załamaniami połaci dachu. W tych miejscach następuje kumulacja strumieni spływającej wody i zwiększenie szybkości jej przepływu, co może prowadzić do miejscowego jej wychlapywania poza koryto niżej umieszczonych rynien.

Wszelkie obróbki blacharskie wykonuje się najczęściej z ciętej i profilowanej na placu budowy stalowej blachy powlekanej. Jedynie do bitumicznych pokryć dachowych stosuje się zwykle bitumiczne elementy wykończeniowe.

Rynny mocuje się do połaci za pomocą rynajz (uchwytów przykręconych bezpośrednio do krokwi lub do deski okapowej). Rozstaw rynajz należy dostosować do systemu orynnowania. Uchwyty należy montować w odległości nie większej niż 15 cm od złączek na styku odcinków rynien, narożników i lei odpływowych.
Na dachach zakończonych gzymsem instaluje się także rynny z płaskim dnem. Montuje się je na uchwytach wiszących lub umieszcza na podkładkach bezpośrednio na blaszanej obróbce gzymsu.

Rynny można układać poziomo, ale lepiej nadać im niewielki spadek w kierunku odpływu. Dzięki pochyleniu uzyskuje się około 20% większą wydajność odprowadzenia wody, a rynny zyskują zdolność do samooczyszczania się.

Rury spustowe łączone z rynnami za pomocą koszy lub odpływów przelotowych, umieszcza się najczęściej na końcach prostego odcinka orynnowania. Do zmiany kierunku przebiegu rynien używa się narożników wewnętrznych lub zewnętrznych, a końce zamyka się zaślepkami. Rury spustowe mocowane są do ściany obejmami, a zmianę kierunku umożliwiają kolana o różnym kącie załamania. Niekiedy zamiast rur spustowych instalowane są łańcuchy, po których woda spływa do studzienki chłonnej. W miejscach, gdzie nie można zamocować rur spustowych, w odpływach rynien zakłada się tzw. rzygacze kierujące strumień wody z dala od ściany budynku.

źródło: http://www.budnet.pl