Murowanie w systemie Porotherm Profi – system murowania na cienką spoinę


Wienerberger proponuje rozwiązanie, które upraszcza prace murarskie.

System ceramicznych pustaków szlifowanych Porotherm Profi nie tylko maksymalnie upraszcza wykonanie prac murarskich, ale dzięki swojej kompletności znacznie je przyspiesza.

Przygotowanie podłoża

Murowanie w systemie Porotherm Profi wymaga starannego ułożenia pierwszej warstwy pustaków. Dlatego istotne jest wypoziomowanie fundamentów w miejsach, w których wznoszone będą ściany.

Poziomowanie przeprowadza się po ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej. Do jego wykonania używa się niwelatora, łaty oraz zestawu do wyrównywania.

Przy pomocy niwelatora laserowego, należy określić najwyższy punkt fundamentów, który posłuży jako punkt bazowy podczas układania pierwszej warstwy pustaków. Przy pomocy śrub nastawnych oba stojaki należy ustawić na wysokość wyznaczoną uprzednio niwelatorem. Jednocześnie ustalić należy szerokość pasa zaprawy wyrównującej Porotherm AM, zależną od grubości ściany i sprawdzić poziomą pozycję listew prowadzących.

Po ułożeniu obu stojaków na odpowiednim poziomie można już rozpocząć nakładanie zaprawy wyrównującej, pomiędzy nimi. Po naniesieniu zaprawę należy wyrównać do poziomu listew prowadzących, uzyskując idealnie poziomą warstwę podkładową pod pierwszą warstwę pustaków.
 
 
Układanie pierwszej warstwy pustaków

Pierwszą warstwę pustaków Porotherm Profi układa się bezpośrednio na dokładnie wyrównanej warstwie zaprawy cementowo-wapiennej (np. Porotherm MM50) o grubości minimum 10 mm.

Im dokładniej wykonana (wypoziomowana i płaska) jest pierwsza warstwa zaprawy wyrównującej, tym łatwiejsze i szybsze jest murowanie kolejnych warstw.
 
 
 
Układanie kolejnych warstw pustaków

Kolejne warstwy pustaków muruje się na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi, przygotowanej wg. instrukcji na opakowaniu. Do wymieszania należy użyć odpowiedniej wiertarki z mieszadłem lub specjalnego mieszadła zanurzeniowego.

Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nanosić można na powierzchnię pustaka na dwa sposoby:

– za pomocą wałka – zaprawa dozowana jest do pojemnika wałka nanoszącego, skąd przedostaje się podczas równomiernego ruchu wałka na powierzchnię ułożonych cegieł

– namaczając pustaki w zaprawie – dolną powierzchnię pustaka należy zanurzyć w przygotowanej zaprawie maksymalnie na głębokość 5 mm

Podczas murowania należy postępować tak samo jak w przypadku tradycyjnych pustaków Porotherm P+W.

– układając poszczególne pustaki należy wykorzystywać połączenie pióro+wpust, tak aby dolną krawędź układanego pustaka można było oprzeć o górną część pustaka już ułożonego i opuścić wzdłuż wpustów w dół na dolną warstwę.

– murowanie ścian zewnętrznych należy rozpocząć od wyprowadzenia narożników. W celu wykonania prawidłowego połączenia narożników, powinno się stosować pustaki narożnikowe i połówkowe Porotherm Profi.

– pustaków nie wolno dosuwać do siebie po pustakach warstwy dolnej z naniesioną zaprawą, aby nie doszło do jej starcia.

– układając cegły należy zapewnić odpowiednie przewiązanie murarskie o minimalnej długości 0,4 x h = 100 mm, gdzie h oznacza wysokość elementu murowego.