28/03/2019

MINOX SA (2/2019) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. upomnienia Emitenta

22/01/2019

MINOX SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

05/11/2018

MINOX SA (27/2018) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

21/10/2018

MINOX SA (26/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

04/09/2018

MINOX SA (24/2018) Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały ZWZ…

21/08/2018

 MINOX SA (22/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

MINOX SA (21/2018) Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały NWZ…

   

03/07/2018

6:16 załącznik MINOX SA (19/2018) Treść uchwał podjętych na ZWZ Minox S.A. w dniu 2 lipca 2018 roku.
02/07/2018
09:14   MINOX SA (18/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
14/06/2018
22:02 załącznik MINOX SA (17/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lipca 2018 roku
12/06/2018
09:36 załącznik MINOX SA (16/2018) Otrzymanie żądania akcjonariuszy
01/06/2018
16:28 załącznik MINOX SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2018 roku
16:14 załącznik MINOX SA (14/2018) Raport roczny za rok 2017
29/05/2018
20:02 załącznik MINOX SA (13/2018) Treść uchwał podjętych na NWZ Minox S.A. w dniu 28 maja 2018 roku
28/05/2018
21:24   MINOX SA (12/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok.
15/05/2018
22:43 załącznik MINOX SA (11/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku
     
02/05/2018
20:24 załącznik MINOX SA (9/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2018 roku

24/04/2018  14:40

MINOX SA (8/2018) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – Teresa Wylegała


03/04/2018  14:09

MINOX SA (7/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


22/02/2018  8:40

MINOX SA (3/2018) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26

08/01/2018  9:50

MINOX SA (3/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018


27/12/2017  14:12

załącznik MINOX SA (2/2018) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

27/12/2017  10:19

MINOX SA (1/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


21/12/2017  13:10

załącznik MINOX SA (28/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia…

21/12/2017  13:07

MINOX SA (27/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej
 

15/12/2017  13:38

MINOX SA (26/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki


17/11/2017  11:06

MINOX SA (25/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 14 grudnia 2017 roku


  
2017-08-11 18:48:45

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku Zarząd Minox S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje


2017-07-04 16:07:15 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Minox S.A. („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3

2017-07-04 16:04:36

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku Zarząd Minox S.A. (dalej: Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie


2017-06-01 16:22:15 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku. Zarząd Minox S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w lokalu kancelarii notarialnej


2017-05-30 17:23:00

Raport roczny za 2016 rok. Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. – 6.3. i § 6


 

2017-05-15 20:03:38

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 roku Zarząd Minox S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu


2017-04-25 09:42:28

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 roku Zarząd Minox S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


2017-04-13 12:16:30

Korekta Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku Zarząd Minox S.A. (?Emitent?) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku. Emitent wskazuje, że raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku, przekazany pierwotnie raportem EBI nr


2017-03-27 13:07:52

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 24 kwietnia 2017 roku Zarząd Minox S.A. (dalej: ?Emitent?) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir


2017-03-15 09:54:45

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Zarząd Minox S.A. w nawiązaniu do raportu EBI nr 3/2017 przekazuje poniżej życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, w formie określonej w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu