2017-08-11 18:48:45

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku Zarząd Minox S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje


2017-07-04 16:07:15 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Minox S.A. („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3

2017-07-04 16:04:36

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku Zarząd Minox S.A. (dalej: Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie


2017-06-01 16:22:15 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku. Zarząd Minox S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w lokalu kancelarii notarialnej


2017-05-30 17:23:00

Raport roczny za 2016 rok. Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. – 6.3. i § 6


 

2017-05-15 20:03:38

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 roku Zarząd Minox S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu


2017-04-25 09:42:28

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 roku Zarząd Minox S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


2017-04-13 12:16:30

Korekta Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku Zarząd Minox S.A. (?Emitent?) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku. Emitent wskazuje, że raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku, przekazany pierwotnie raportem EBI nr


2017-03-27 13:07:52

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 24 kwietnia 2017 roku Zarząd Minox S.A. (dalej: ?Emitent?) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir


2017-03-15 09:54:45

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Zarząd Minox S.A. w nawiązaniu do raportu EBI nr 3/2017 przekazuje poniżej życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, w formie określonej w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu