14/02/2018

MINOX SA (5/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Minox S.A.

Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

29657194_Minox_Raport_IVkw_2017-0.pdf

 

 

 

14/11/2017

MINOX SA (24/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Minox S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Łukasz Maliszewski – Prezes Zarządu
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

28967216_Minox_Raport_III_kw_2017-0.pdf  

 

2017-08-11

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku MINOX SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Minox S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Maliszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

 Minox_Raport_II kw_2017


2017-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Zarząd Minox S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w lokalu kancelarii notarialnej kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

Osoby reprezentujące spółkę:

Artur Malszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Minox S.A. 29 czerwca 2017.pdf

 • Minox – projekty uchwały_2017.pdf

 • Fomularz_pelnomocnictwa_Minox S.A.2017 (2).pdf


2017-05-30

Raport roczny za 2016 rok.

Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. – 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
• Artur Maliszewski– Prezes Zarządu

Załączniki:

 • Raport Roczny MINOX_2016.pdf rozmiar: 1060.2 kB

 • 1. Minox sprawozdanie zarządu 2016.pdf rozmiar: 536.6 kB

 • 2. Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Minox za 2016.pdf

 • 3. Sprawozdanie finansowe Minox 2016.pdf

 • 4. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 2016.pdf

 • 5. Opinia biegłego Minox S.A i Grupy Kapitałowej2016.pdf


2017-05-15

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 roku

Zarząd Minox S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 • Minox_Raport_Ikw_2017.pdf


2017-03-15

Życiorysy członków Rady Nadzorczej

Zarząd Minox S.A. w nawiązaniu do raportu EBI nr 3/2017 przekazuje poniżej życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, w formie określonej w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 • Minox – Oliwia Olszewska (2).pdf

 • Minox – Piotr Olszewski.pdf

 • Minox-Alicja Maliszewska.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Olszewski – Prezes Zarządu


2017-02-20

Korekta Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Minox S.A., w załączeniu przekazuje skorygowany raport kwartalny za czwarty kwartał 2016 r. Korekta polega na wstawieniu w pkt. 3 Tabela 1 rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) w miejsce omyłkowo wstawionego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 • Minox_Raport_IVkw_2016popr.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Olszewski – Prezes Zarządu