Walne Zgromadzenie

KOMUNIKAT: 

Temat: Rezygnacji Prezesa Zarządu. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 listopada 2019 roku

Treść:

Zarząd Minox S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 18 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Aneta Leszczyńska, Paweł Orłowski sp.p. w Warszawie, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 i §4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Minox S.A. – NWZ 11.2019 r. – projekty uchwał

Minox S.A. – NWZ 11.2019 r. – ogłoszenie

Minox S.A. – NWZ 11.2019 r. – liczba akcji i głosów

Minox S.A. – NWZ 11.2019 r. – formularz pełnomocnictwa

10/06/2019

MINOX SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lipca 2019 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 10 czerwca 2019 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 8 lipca 2019 roku:

  • ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 26.173.613;
  • ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 26.173.613.

21/10/2018

MINOX SA (22/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

13/10/2018

MINOX SA (21/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 listopada 2018 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 13 października 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 9 listopada 2018 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 26.173.613; 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 26.173.613.

01/06/2018

MINOX SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2018 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 1 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 2 lipca 2018 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 26.173.613. 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 26.173.613.

02/05/2018

MINOX SA (10/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2018 roku

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 2 maja 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 28 maja 2018 roku:

  • ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 26.173.613;
  • ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 26.173.613.

30/01/2018

MINOX SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 26…

17/11/2017

MINOX SA (25/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A.
na dzień 14 grudnia 2017 roku

Zarząd Minox S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 grudnia 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Artur Maliszewski – Prezes Zarządu 

28992957_3._Minox_S.A.__-_NWZ__ogloszenie-0.pdf
28992957_4._Minox_S.A._-_projekt_uchwal_14.12.2017_r.-1.pdf
28992957_5._Minox_S.A._-_ogloszenie_o_NWZ_fomularz_pelnomocnictwa-2.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

Walne Zgromadzenie

10/06/2019

MINOX SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lipca 2019 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 10 czerwca 2019 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 8 lipca 2019 roku:

  • ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 26.173.613;
  • ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 26.173.613.

 

21/10/2018

MINOX SA (22/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

13/10/2018

MINOX SA (21/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 listopada 2018 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 13 października 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 9 listopada 2018 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 26.173.613; 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 26.173.613.

01/06/2018

MINOX SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2018 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 1 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 2 lipca 2018 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 26.173.613. 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 26.173.613.

02/05/2018

MINOX SA (10/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2018 roku

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 2 maja 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 28 maja 2018 roku:

  • ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 26.173.613;
  • ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 26.173.613.

30/01/2018

MINOX SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 26…

17/11/2017

MINOX SA (25/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A.
na dzień 14 grudnia 2017 roku

Zarząd Minox S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 grudnia 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Artur Maliszewski – Prezes Zarządu 

28992957_3._Minox_S.A.__-_NWZ__ogloszenie-0.pdf
28992957_4._Minox_S.A._-_projekt_uchwal_14.12.2017_r.-1.pdf
28992957_5._Minox_S.A._-_ogloszenie_o_NWZ_fomularz_pelnomocnictwa-2.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

2017-06-01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Zarząd Minox S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w lokalu kancelarii notarialnej kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie. [więcej]