Walne Zgromadzenie

30/01/2018

MINOX SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 26…

17/11/2017

MINOX SA (25/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A.
na dzień 14 grudnia 2017 roku

Raport Bieżący nr 25/2017

Zarząd Minox S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 grudnia 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza
 
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
Osoby reprezentujące spółkę:
 
Artur Maliszewski – Prezes Zarządu
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

28992957_3._Minox_S.A.__-_NWZ__ogloszenie-0.pdf
28992957_4._Minox_S.A._-_projekt_uchwal_14.12.2017_r.-1.pdf
28992957_5._Minox_S.A._-_ogloszenie_o_NWZ_fomularz_pelnomocnictwa-2.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

 

2017-06-01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Zarząd Minox S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w lokalu kancelarii notarialnej kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie. [więcej]